Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι όσα εσείς μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως πελάτης, κατά τη σύνδεσή σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση,  κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, κατά την εγγραφή σας για τις επικοινωνίες μάρκετινγκ ή κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας προσφέρει ο ιστότοπός μας (www.98sportandstreet.gr).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα -κάθε φορά- προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε. Σας επισημαίνουμε πως ορισμένα πεδία είναι υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας ή για την πρόσβασή σας στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι εάν αποφασίσετε να μη μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην καταφέρετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως πελάτης ή να μη μπορέσετε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.

Η παροχή οποιασδήποτε προσωπικής σας πληροφορίας δεν είναι απαραίτητη για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Ειδικότερα, κατά την εγγραφή σας ως πελάτης σας ζητείται: το όνομα σας, το επώνυμό σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασής σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε παραγγελία και αγορά προϊόντος μας, σας ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: το όνομα σας, το επώνυμό σας, η διεύθυνσή σας (χώρα, τ.κ., πόλη, οδός) και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που -πέραν των άνω στοιχείων- επιθυμείτε και την έκδοση τιμολογίου, απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ σας, της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεσθε καθώς και η δραστηριότητά σας (ιδιώτης, επιχείρηση κλπ)

Η εταιρεία μας αποθηκεύει, επεξεργάζεται τα δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας ή πελάτης της, εισάγει στο λογαριασμό του ή στις ηλεκτρονικές φόρμες που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του καταστήματος, μόνο για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, για τη διεκπεραίωση των μεταξύ τους συναλλαγών, και για διοικητικής ή φορολογικής φύσεως διαδικασίες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), την ειδικότερη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία -για ορισμένους τομείς-, την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία -για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών- (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η εταιρεία μας ΔΕΝ αποκαλύπτει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά στον πελάτη ή σε εγγεγραμμένο χρήστη σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής μεταξύ του πελάτη της και της εταιρείας μας, επιβάλλεται ή ορίζεται από το νόμο, από δικαστική ή εισαγγελική εντολή, από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας για το σκοπό αυτό αρχής ή αφορά σε νόμιμη διοικητική λειτουργία της εταιρείας μας. Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων του κατά τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις.

Ειδικότερα η εταιρεία μας διαβιβάζει τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αγοράς και την παράδοση τους προϊόντος στον πελάτη, σε εταιρείες που έχουν αναλάβει την μεταφορά του προϊόντος (εταιρείες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών).

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών
Προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για
την βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία
του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε
μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή
σας, τα λεγόμενα «cookies».
Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών
Προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για
την βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία
του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε
μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή
σας, τα λεγόμενα «cookies».
Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.